Профил

Smart Business Company
Сайт:
http://smartbusiness.bg/

Новини от Профил

RSS виж всички

Успешно приключи изпълнението на проект „Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти-ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“

Успешно приключи изпълнението на проект „Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти-ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е по-близо до по-ефективна и по-модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е по-близо до по-ефективна и по-модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е над 200 дни по-близо до по-ефективна и по-модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е над 200 дни по-близо до по-ефективна и по-модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса