Профил

Пъблик сървисис ООД

Новини от Профил

RSS виж всички

Стопански факултет на СУ представи резултатите от успешен проект с бизнеса

Ръководителят на проекта проф. д.с.н. Цветан Давидков и проектният екип представиха резултатите от съвместната работа с бизнеса

Нова електронна система за управление в НМА подобрява работните процеси

Една от ключовите теми в проекта е развитието на Кариерния център на НМА, който подпомага реализацията на студентите на пазара на труда

Успешно приключване на проект за електронно и дистанционно обучение в НМА

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ представя резултатите от проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“