Профил

Grayling

Новини от Профил

RSS виж всички

Според Google Connected Consumer Study 2017: 41% от Българите използват смартфон наравно с лаптоп и стационарен компютър за достъп до интернет

Представяме на Вашето внимание резултати от глобално проучване, проведено от KANTAR TNS по поръчка на Google. То изследва особеностите в поведението на интернет потребители от България на възраст над 16 години, сравнени с нагласите на граждани от 63 държави.

Grayling постави началото на аналитичната поредица „The Advantage Series“

Grayling, глобална комуникационна мрежа, стартира поредицата анализи „The Advantage Series“, програма която ще отговори на някои от най-големите репутационни, регулаторни и комуникационни предизвикателства, с които се сблъскват организациите в момента.

Виена Иншурънс Груп, резултати първо-трето тримесечие 2015

Виена Иншурънс Груп държи 31,6 млрд. евро в инвестиции (включително пари и парични еквиваленти) към 30 септември 2015 г.

Vienna Insurance Group увеличава възможностите за продажби в България чрез придобитата от Булстрад компания ОББ–Ей Ай Джи

Булстрад, компания на групата VIG, сключи споразумение за придобиването на 100% от дяловете в компанията ОББ–Ей Ай Джи и финализира споразумение за сътрудничество с Обединена Българска Банка (ОББ).

Партньорската програма на YouTube стартира в България

Българските творци сега вече имат възможността да разширят аудиторията си, да развият каналите си и да печелят от съдържанието в YouTube