През изминалата седмица мистър Том Моуер собственик на една от 3-те най –големи мулти левъл компаний в световен мащаб – СИСЕЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ,проведе работна среща с екипа на ПСВ ГРУП ( PERIGORD SUN VALLEY ) представен в лицето на управителя госпожа Живка Маринова.