На 6 юни 2015 г. в Рига, Латвия завърши работа Вторият Конгрес на участниците в Международното Обществено Движение „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“. В работата на Конгреса взеха участие представители на 15 страни по света.