Профил

Колеж по мениджмънт "Адам Смит"
Адрес:
София, бул. "Цар Борис III" 224
Телефони:
02 8572001, 02 8572003
Сайт:
http://www.adamsmith.bg
Лице за контакт:
Андрей Стойчев

Новини от Профил

RSS виж всички

Два български отбора заминават за Амстердам с подкрепата на Колеж "Адам Смит"

Двата български отбора, които ще представят страната на финалите на европейското състезание за професионални умения за хора с уврежда ния Skills+, са напълно готови за състезанието на 16 март в Амстердам.

Проект iFLIP улеснява предлагането на обучения за възрастни по метода на обърнатата класна стая

След извършената подготвителна работа, проект iFLIP навлиза в решаващ етап от изпълнението си и започва пилотна подготовка на обучители на възрастни за професионални обучения по метода на обърнатата класна стая в 5 страни от ЕС.

Първи стъпки в проект DME за улесняване на заетостта

Проект DME е фокусиран върху управление на многообразието (diversity management), в съчетание с използването на добри практики и модели, както и с активните политики по заетостта в няколко европейски държави.

Завършващи дейности по проект SENDI

Приключват дейностите по проект на Колеж "Адам Смит" за оценяване и сертифициране на професионални компетенции на хора със специални образователни потребности и различни увреждания.