Профил

Ivan Dimitrov

Новини от Профил

RSS виж всички

Закриваща конференция по Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права” ще се състои на 27 февруари 2017 г.

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието, изпълнява Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”.

Община Велико Търново изпълни проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”

Община Велико Търново представи на заключителна пресконференция изпълнението на дейностите по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”

Гражданите и гостите на В. Търново гласуваха в обществен онлайн форум за инвестиционните проекти на общината

Жителите и гостите на Велико Търново гласуваха в онлайн анкета за инвестиционните проекти на общината.

Дирекция „Социални дейности” към Столична община реализира проект „Шанс за децата”

Дирекция „Социални дейности” към Столична община изпълни проекта „Шанс за децата – разкриване на 13 „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи, 2 „Преходни жилища” и 1 „Защитено жилище“ в Столична община”.

Община Велико Търново организира кръгла маса по проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”

Община Велико Търново организира кръгла маса за обсъждане на проектите за най-добро обемно и пространствено решение за обектите, включени в проекта „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”.