Никой не мисли за хората, за това как всеки от нас да има повече доверие в съдебната система, казва известната адвокатка.