Профил

Център Руни
Адрес:
ул. Рачо Димчев 6, София
Телефони:
02/ 94 34 055
0878 50 30 95
Сайт:
http://runicenter.com/
Лице за контакт:
Емил Арнаудов
РУНИ е основан през 1996 г. През 2007 центърът е пререгистриран в Център РУНИ ЕООД. Той предлага добро обслужване и професионалисти в различни сфери на образованието. Дейностите на центъра са в три основни направления: формално образование, неформално образование и работа по национални и международни проекти.

Новини от Профил

RSS виж всички

Финална конференция по проект BEVIN

Финалната конференция по проект BEVIN - База данни с ефективни инструменти за валидация на знания и умения, придобити от неформално и информално учене (№2015-1-PL01-KA204-016557) се проведе на 7 септември в гостоприемния хотел Централ Парк в София.

Final partner meeting - MALL Guide Project

The final partner meeting was organized on 3rd and 4th of July 2017 in Rzeszow, Poland. Representatives of all partner organizations participated in the event.

Финална партньорска среща - проект MALL Guide

Финалната партньорска среща по проекта беше организирана в Жешов, Полша на 3 и 4 юли 2017. На нея присъстваха представители на организациите, формиращи проектното партньорство.

New developments of MALL tools for SLA teaching - MALL Guide Project

The next result of the project was the preparation of 5 new or adapted online language tools that could be used by language trainers.

Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение - проект MALL Guide

Следващата стъпка от проекта беше създаването на 5 нови онлайн инструмента за чуждоезиково обучение, които могат да се използват директно от преподавателите.