Профил

BSERC
Сайт:
http://www.bserc.eu

Новини от Профил

RSS виж всички

Енергийна ефективност в промишлеността - Семинар

На 24 ноември 2017 г. ЧИЕЦ организира семинар, на който ще представи най-интересните резултати от проекта EU-MERCI.

Интернет страницата на европейския проект EU-MERCI е вече активна

Тя ще бъде средство за постоянна връзка със заинтересованите страни от индустрията и политиката, за събиране на информация относно индустриалния сектор в Европа и обмен на добри практики

Пречки пред изпълнението на политиката в областта на енергийната ефективност

Проучване на пречките пред изпълнението на политиката в областта на енергийната ефективност в рамките на европейския проект HERON

HERON- Иновативен социално-икономически анализ на енергийната ефективност в държавите – членки на ЕС

HERON е научно-изследователски проект с бюджет от близо 1 млн.евро, предоставени от Европейската комисия в рамките на програма „Хоризонт 2020”.