Профил

Център за изследване на демокрацията
Адрес:
ул. "Александър Жендов" 5
Телефони:
+359 (2) 971 3000
Факс:
+359 (2) 971 2233
Сайт:
http://www.csd.bg

Новини от Профил

RSS виж всички

Кръгла маса: Уязвимите групи между гражданското общество и държавата

Пострадалите от домашно насилие и от трафик на хора, чуждите граждани, нуждаещи се от закрила и лишените от свобода са сред уязвимите групи, нуждаещи се от подкрепата на гражданския сектор в отношенията си с институциите.

Наказание срещу лечение: положението на употребяващите наркотици в затвора

София, 15 септември 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Факултета по криминология и социология на правото на Университета в Осло стартира инициативата „Наказание срещу лечение: положението на употребяващите наркотици в затвора”