Профил

Български фонд за жените
Адрес:
София, ул. Парчевич 37Б
Телефони:
+359 2 986 47 10
Сайт:
http://bgfundforwomen.org
Лице за контакт:
Гергана Куцева
Български фонд за жените е единствената българска организация, която подкрепя местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.