Инж. Димитър Белелиев - български инженер, експерт в областта на енергетиката Димитър Белелиев е роден на 24 април 1970 г. Магистър по Транспортна техника и технологии от Технически университет - София.