Тетра Пак, водещата световна компания за решения в хранителната индустрия и опаковането, въвежда нова опаковка на българския пазар, по-удобна за използване и с висока степен на защита на храните и напитките съхранявани в нея.