Българска музикална асоциация организира Кръгла маса с българските медии на тема „Фиксиран процент за българска музика в медиите - гледни точки” на 12 май 2016, от 11 часа в Пресцентъра на Национален дворец на културата