Българите, които са работили в чужбина трябва да се запознаят с политиката по възстановяване на данъци на чуждата страна, в която са работили. Според данъчното законодателсво подаването на данъчна декларация е задължително.