Тиймбилдингите на открито са страхотна възможност за опознаване на новосформирал се екип или за приспособяването на нови членове към него