Профил

Media Marks
Адрес:
ул. Искър 11
Телефони:
+359 889 75 44 88
Сайт:
http://mediamarks.org
Нашият екип е съставен от млади професионалисти, които разполагат с достатъчно опит, за да изпълнят отлично всяка поставена задача. Отвъд успеха стои доброто планиране на проектите, за което смятаме, че е точно толкова важно, колкото и самото им изпълнение. Предлагаме пълно управление на корпоративни връзки с обществеността, реклама и продуктов маркетинг, мениджмънт на дигиталното присъствие, медийни решения за бизнеса.