Семинар за съвременните форми на финансов инженеринг в подкрепа на социалното предприемачество ще бъдат представени от Фондация SOS предприемачи на 26 октомври