Профил

ScaleFocus
Адрес:
Бул. Цариградско шосе 90, Капитал Форт, сграда А, етаж 2
Телефони:
+359 2 424 6484
Факс:
+359 2 424 6485
Сайт:
http://scalefocus.com
Лице за контакт:
Йоанна Чернева
Скейл Фокус е българска, високотехнологична софтуерна компания, с офиси в четири европейски града – София, Лондон, Пловдив и Мюнхен. Компанията има над 120 успешно завършени проекта за клиенти от 22 държави по света и е носител на повече от 35 национални и международни награди,. За почти 5 години, Скейл Фокус изгради екип от над 330 специалиста и продължава да расте динамично. Основни клиенти на Скейл Фокус са корпорации от ИТ, телекомуникационен, финансов, застрахователен и логистичен сектори, както и по-малки стартиращи компании с динамичен и иновативен бизнес.

Скейл Фокус предоставя иновативни решения на клиентите си, помагайки им да оптимизират и развиват бизнеса си в следните области:

- Разработка и интеграция на софтуерни решения
- Управление на данни, информация и процеси, Електронна търговия, Мобилни приложения, Портали
- Изграждане на цялостни решения и ИТ поддръжка