Профил

Европейски център за качество ООД

Новини от Профил

RSS виж всички

Информационно събитие по проект “From School Class to Business Class”

На 03.08.2017г. в гр. София се състоя събитие за разпространение на резултатите по проект “From School Class to Business Class” Основната цел на събитието бе да предостави информация за целите, фазите на изпълнение на проекта и продуктите от тях.

Информационно събитие по проект „From School Class to Business Class“

На 03.08.2017г. (четвъртък) в хотел Best Western City Hotel, гр. София, ул. Стара планина № 6 ще се проведе информационно събитие по проект „From School Class to Business Class“

„Нобел Интернешънъл” ЕАД проведе втори информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“

На 11.07.2017 в гр. Елин Пелин „Нобел Интернешънъл” ЕАД проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери".

Фирма „Нобел Интернешънъл“ ЕАД организира информационен ден

„Нобел Интернешънъл“ ЕАД ще проведе информационен ден по проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“

„Нобел Интернешънъл” ЕАД организира успешно информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“

На събитието бе представена информация за целите на проекта, изпълняваните дейности, бюджета и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация.