Председателят на Фондация „Българска памет“ бе отличен за изключителен принос за българската култура и образование