Откри се изложбата „Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха"