Участие в семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия, който се проведе в гр. Осло за периода 10-11 октомври 2017 г. от норвежка компания „Грийнзоун“ АС.