Профил

Екотим Инженеринг ООД
Адрес:
София, ул. Суходолска 191
Сайт:
https://goldenplants.bg/
Екотим Инженеринг ООД е фирма работеща за пречистване на питейни и отпадъчни води. Тя ви предлага висококачествени пречиствателни станции, изгребни и септични ями. Осигуряват на своите клиенти съоръжения, които са с най-добро качество.