Профил

Зи Дизайн ЕООД
Адрес:
Стара Загора , бул.Славянски №19
Телефони:
0883488789
Сайт:
http://zi-design.com
Лице за контакт:
Златина Христова
Фирмата ни е специализирана в проектирането, изграждането и поддържането на открити и закрити зелени площи. Изготвяне на цялостна проектна документация по част "Паркоустройство и благоустройство". Съгласуване на паркоустройствени проекти. Подготвяме документи за частни гори, горскостопански програми и позволителни за сеч. Фирмата разполага с квалифицирани ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност и инженери лесовъди.