Проблемите в българското здравеопазване са тежки и хронични и всеки, ползвал „безплатната” здравна услуга, е стигнал до извода, че системата трябва да бъде променена радикално.