Профил

Nuveo Communications
Адрес:
гр. София, кв. Лозенец, ул. "Горски пътник" N 60
Телефони:
+ 359 88 583 83 74
Сайт:
http://www.nuveo.bg
Лице за контакт:
Десислава Кузманова
Nuveo Communications предлага специализирани консултантски услуги в сферите на стратегии, комуникации и връзки с обществеността на корпорации и организации в частния и обществения сектор.

Новини от Профил

RSS виж всички

Уникална изложба: приносът на богомилството в европейската реформация

Това е първа по рода си изложба и в известен смисъл тя е и световна премиера.

Антония Първанова заема твърда позиция против добива на шистов газ в ЕС

След вчерашния вот на парламентарната Комисия по Промишленост, изследвания и енергетика в полза на добива на шистов газ в Европа, днес комисията по Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на която д-р Антония Първанова е член, прие много по-щадящ околната среда доклад.

Жертвите на престъпления в центъра на европейските съдебни системи!

Днес Европейският парламент прие първия по рода си Закон за установяване на минимални стандарти за правата, защитата и подкрепата на жертвите на престъпления.

Пресконференция в Страсбург - Защита правата на жертвите на престъпление

На 11 септември от 15:30ч. в зала LOW Press Room в сградата на ЕП в Страсбург (страсбургско време) ще се проведе пресконференция, организирана от българския евродепутат – д-р Антония Първанова.

Годишен отчет 2011 - 2012 на Антония Първанова

Три години след избора й за български евродепутат д-р Антония Първанова продължава да изпълнява поетите предизборни ангажименти и да заема водеща позиция в Европейския парламент