Century 21 Bulgaria & Macedonia за първи път в България става гарант при изповядването на сделки с недвижими имоти.