Профил

IPT - Intellectual Products & Technologies
Адрес:
гр. София, ул. Слатинска, бл.44, офис 2
Телефони:
(+359 2) 973 38 38
Сайт:
http://www.iproduct.org
IPT е доставчик на образователни услуги в областта на съвременните информационни технологии и стандарти. Разработваме и провеждаме обучения за Java, Java EE 6, UML, XML, Уеб дизайн, и др. Предлагаме услуги в областта на човешките ресурси - посредничество по набиране и подбор на персонал, тестване и оценяване на професионални умения.

Новини от Профил

RSS виж всички

IPT предлага нов тренинг за Java разработчици, който запознава със Spring 5 MVC, WebFlux и REST

Тренингът Въведение в Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST запознава с разработката на SOA и уеб бизнес приложения със Spring 5 платформата. Тренингът е подходящ за екипи от Java разработчици на корпоративни клиенти.

IPT курс-работилница за дизайн на уеб сайтове с HTML, CSS и WordPress от 30 септември

Курсът на IPT Уеб дизайн: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Bootstrap и WordPress отваря пътя за професионално развитие на участниците като уеб разработчици. Записването е от: http://iproduct.org/schedule/

Ново издание на курса Уеб дизайн: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Bootstrap и WordPress от 27 май

Ново издание на курса Уеб дизайн: HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Bootstrap и WordPress предстои от 27 май. Обучението е подходящо за начинаещи в областта на уеб дизайна.

Angular 2 & TypeScript курс на IPT започва на 26 март

Тече записването за ново 4-то издание на курса на IPT Angular 2 + TypeScript. Курсът е насочен към JavaScript професионалисти с опит в изграждането на уеб приложения с използване на JS библиотеки.

Курс на IPT "Angular 2 and TypeScript Web Application Development" започва на 12 ноември

IPT - Intellectual Products & Technologies организира курс "Angular 2 and TypeScript Web Application Development" от 12 ноември.