Профил

Sustainability Consultants Ltd
Адрес:
ул. Съборна 4, София
Телефони:
+359 888 246 626
E-mail:
elena@sustainabilityconsultants.eu
Сайт:
http://www.sustainabilityconsultants.eu
Лице за контакт:
Елена Тошева
Sustainability Consultants Ltd. е българo-холандска консултантска компания в областта на устойчивото бизнес развитие и корпоративната социална отговорност (КСО). Това е напредничава компания, основана от лица, които комбинират 25 години опит в международно бизнес консултиране и разбирането на българския пазар. Sustainability Consultants Ltd. е специализирана в указване подкрепа на клиентите си през всички етапи на разработка и внедряване на стратегии за КСО, въвличане на служители, заинтересовани страни и общността, управление на околната среда, КСО анализи и доклади.

Новини от Профил

RSS виж всички

Стартира кампания "Моето Бизнес Бъдеще"

Sustainability Consultants стартира кампания „Моето Бизнес Бъдеще“, която подкрепя бизнеса в постигане на неговите дългосрочни цели. Компании, които се интересуват от устойчивото си бъдеще, могат да получат безплатен едночасов уъркшоп до 23ти Март.

Sustainability Consultants организира отворено обучение, целящо да подпомогне компаниите при повишаване на тяхната бизнес устойчивост

Sustainability Consultants организара обучение „Как да създадем ефективна стратегия за Корпоративна Социална Отговорност” на 12ти Май, 2011г. Този еднодневен курс дава на участниците знания за прилагането на основни КСО концепции при ...