Проект подпомага за интеграция в нашето общество на деца на бежанци и спомогнa за преодоляване на чувството за изолираност.