Профил

VAGABOND MEDIA
Адрес:
ул. Будапеща 23, ет.4
Телефони:
(+3592) 983 3308
(+3592) 983 3358
Факс:
(+3592) 983 3308
Сайт:
http://www.vagabond.bg
Лице за контакт:
Лина Митова
“Вагабонд медия“ е единственото издателство в България, специализирано в издаването на двуезични(български и английски) месечни списания, гайдове, луксозни илюстровани книги и албуми.
В нашето портфолио са месечните списания HIGHFLIGHTS-българското летищно списание списание;VAGABOND-българското английско списание; и „GOGREECE!“ - българското списание за туризъм, пътешествия и удоволствия в Гърция.

VAGABOND Media is the only Bulgarian publishing house specialising in bilingual (Bulgarian and English) monthly magazines, guide, high-quality picture books and albums. Our portfolio includes HIGHFLIGHTS, Bulgaria's Airport Magazine;
Vagabond, Bulgaria's English Monthly; and
Go Creece!, Bulgaria's magazine for tourism,travel and entertainment in Greece.