На 31 юли 2011г. в гр.Стражица се проведе публично промотиращо събитие”Панаир на добрите идеи”. Това е първо по своето съдържание събитие в България-на едно място да се съберат и представят конкурентни идеи, търсещи финансиране.