Нет Технолоджис България е лидер в областта на разработката и прилагането на мобилни комуникациоони технологии. Компанията се гордее с пъровото си участие в изследователски проект, който се финансира от ЕК.