Заключителна дискусия за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия Българската минно-геоложка камара ще се присъедини официално към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН