Събитието цели да алармира обществеността за тежките екологични последици от прилагания метод за добив на шистов газ - забранен в почти цяла Евпропа