Туристическият бизнес в много страни е един от основните доходи, и да се погрижат и угодят на гостите , собствениците на хотели се опитват да преведат надписи на различни езици , т.е. родния език на новодошлите. Често се получава смешно.