Профил

Финансова група Капман
Адрес:
гр.София, 1301, нул. Три Уши 8, ет.6
Телефони:
централа: +359281060
Факс:
+35928106033
Сайт:
http://capmanbg.com
Лице за контакт:
mail@capmanbg.com

Новини от Профил

RSS виж всички

Капман Грийн Енерджи Фонд АД учреди дъщерно дружество с фокус в соларни проекти

Капман Грийн Енерджи Фонд АД регистрира свое дъщерно дружество – Капман Солар Инвест ЕООД, което ще съсредоточи дейността си в реализиране на проекти в областта на соларните технологии.

БИЗНЕСЪТ В УСЛУГА НА БИЗНЕСА

За втора поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти