Профил

Райфайзенбанк България
Сайт:
http://rbb.bg

Новини от Профил

RSS виж всички

Райфайзенбанк с изгоден кредит за студентите

Райфайзенбанк стартира предлагането на сметка, създадена специално за студенти, която съчетава основни банкови услуги.

Райфайзенбанк с изгоден кредит за студентите

Пакет за банково обслужване без такса до март 2018 г. 6.5% лихва за студентски кредит. Райфайзенбанк е кредитирала студенти с над 46 млн. лв.

Райфайзенбанк с 18.9 млн. лева печалба след данъци към края на септември 2012 г. Ръст на кредитите и депозитите

Всички данни са неодитирани и са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS). Те се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Райфайзенбанк ще обучава служителите си по проект, финансиран от ЕС

Райфайзенбанк (България) ЕАД спечели нов проект за обучения за персонала си, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Райфайзенбанк: По-високата инфлация ще има неблагоприятно въздействие върху потреблението на домакинствата

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически анализ на данните, налични към края на октомври.