STP Process е изследователска методология, която ви позволява да сегментирате потребителите от вашия пазар, да изберете целеви пазар за вашите продукти и да позиционирате вашата оферта в съзнанието на потребителите от избраните целеви сегменти.