GNSS мрежата на Ес Би Груп ЕАД – „Навитек“, получи от Агенцията по геодезия, кадастър и картография, първото в България УДОСТОВЕРЕНИЕ за оценка на съответствие с изискванията на инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на МРРБ