Tereza.bg е уеб базирана система за Личен Състав и ТРЗ, разработена от Тонеган в тенденция с новите технологии и изискванията на нашите клиенти.