Профил

Бимек
Адрес:
София, ул. Княз Борис Iви № 47,ет. 2
Телефони:
02 4900396
0885827056
Сайт:
http://bimec-bg.eu
Лице за контакт:
Валя Данкова
Бимек е иновативна тренинг компания. Нашите обучители комбинират конкретен опит по темата, по която преподават с умения за прилагане на най-съвременни обучителни методи. Изграждаме обученията и тренингите си на база на нуждите на обучаемите и възложителя, като разглеждаме процеса на обучение в по-дългосрочен план. Специализираме в теми: Умения за комуникация; Умения за продажби; Управленски умения за среден ръководен персонал. Но можем да предложим квалифицирани преподаватели и консултанти по "бутикови" теми по задание на клиента.

Новини от Профил

RSS виж всички

Как българите управляват времето си

Българите са известни със своя мултитаскинг. Те вършат няколко неща едновременно и вярват, че така са по-продуктивни. В полихронните култури, към които се числят и българите, времето е пространство, в което се случват повече дейности наведнъж.

Австрийски сертификат за специалисти "Управление на проекти"

От март 2013 година Бимек, съвместно със SystemCERT предлага практически насочен тренинг за Управление на проекти с възможност за получаване на сертификат за удостоверяване на компетентност за управление на проекти, съгласно ISO 17024.

Какво преставлява корпоративната сигурност като функция на мениджмънта

Под „корпоративна сигурност“ трябва да разбираме дейността по осигуряването и защитата на всички активи на една бизнес организация – информация, репутация, персонал, имущество, интелектуална собственост.

"Числата и цифрите във фирменото управление"

От тази пролет Бимек включи в календара с отворените си обучения, обучение на тема: "Числата и цифрите във фирменото управление" или както е по-популярно да се казва "финанси за нефинансисти".

Нов подход към развиване на уменията за водене на преговори

Бимек разработи за своите клиенти ново обучение за развиване на умения за водене на преговори. Обучението комбинира уменията на опитен преговарящ и знанията на психолог, за да може да предложи максимум знания, умения, техники, споделени идеи и опит.