Профил

БКПТЕМ

Новини от Профил

RSS виж всички

СВИВАТ СЕ ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА

Национално представителни социологически проучвания показват, че традиционните прояви на неформалната икономика в България намаляват, а обществената нетърпимост към тях се повишава.

ЕИСК ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ СИВАТА ИКОНОМИКА И НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ

Д-р Милена Ангелова, ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ откри на 05.06.2013 г. в Брюксел публично обсъждане на Стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост, във връзка с подготовката на становище на Европейския икономически и социален комитет по собствена инициатива.

Асоциация на индустриалния капитал в България приключи второто попълване на информационната база данни

Над 4 600 представители на работодателите, работници/служители и широката общественост са обучени да разпознават проявленията на неформалната икономика до момента

Стартира ново изследване сред работодателите от 11 те пилотни бранша по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика"

В рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” АИКБ стартира провеждането на специализирано изследване по метода „описание на случаите” в 100 предприятия от 11-те пилотни за проекта бранша.

Кръгла маса: Напредъкът на България в борбата със сивата икономика

В кръглата маса ще вземат участие представители на държавните институции и администрация, Европейската комисия, социалните партньори на правителството, неправителствени организации и други.