Експерти от Карол ще разкрият тайните на печелившото инвестиране с безплатен курс. Курсът ще се проведе в интервала между 3 и 10 април в централния офис на Карол. Местата са ограничени!