Профил

A1 Communications
Адрес:
София
Телефони:
+359 886 076643
+359 889 504880
mamarkowa@gmail.com
Лице за контакт:
Мария Маркова
Разработване и прилагане на стратегии и планове за действие, насочени към изграждане и поддържане на корпоративна или институционална идентичност. Управление на репутацията. Кризисен PR. Public Affairs. Връзки с медиите. Събитиен мениджмънт.