Профил

ЕРИА ЕООД
Адрес:
гр.София, ул."Орион", No33a
Телефони:
0878722209
Сайт:
http://www.eria-bg.com
Лице за контакт:
Петко Петков
Геодезически услуги, дейности по кадастър, трасиране на имотни граници и сгради, изготвяне на част "Геодезическа" на инвестиционните проекти.