Профил

Сдружение на пациентите с бъбречно-каменна болест
Сайт:
http://www.bkb.bg

Новини от Профил

RSS виж всички

Безплатни прегледи на пациенти с бъбречно-каменна болест

Сдружението на Пациентите с Бъбречно-Каменна Болест съвместно с Пета МБАЛ София ЕАД, организира Безплатни прегледи на пациенти с бъбречно-каменна болест, на които ще се определи метаболитната причина на заболяването.

Бъбречно-каменната болест е лечима

Лечението на бъбречно-каменната болест е възможно! То зависи и от Вас! Практиката показва, че повторната поява на БКБ може да бъде предотвратена в над 90% от случаите...