Тя заменя позиция във финансовия сектор за перспективна длъжност в медийния бизнес, от който винаги се е интересувала